Informace o publikaci

VYUŽITÍ PENCIL GRAFITOVÝCH ELEKTROD (PeGE) PRO STANOVENÍ PURINŮ

Autoři

NAVRÁTIL Rudolf JELEN František TRNKOVÁ Libuše

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHemZi, Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova pencil graphite electrode;purines;PeGE;electrochemical sensor;linear sweep voltammetry;elimination voltammetry with linear scan;LSV;EVLS
Popis Pencil grafitová elektroda (PeGE) je jednoduchým, levným a netoxickým prototypem elektrochemického senzoru. Může mít mnohostranné využití, např. stanovení oxidačního chování biologicky aktivních látek, které hrají klíčovou roli v metabolických procesech živých organismů [1]. V práci jsou studovány vlivy změn ve složení povrchu PeGE na detekci purinových derivátů. Pro tyto účely bylo využito adsorpčních rozpouštěcích technik v kombinaci s lineární sweep voltametrií (LSV) a eliminační voltametrií (EVLS). Ke zvýšení citlivosti detekce purinů probíhala analýza v přítomnosti iontů mědi Cu(II), které jsou schopny v redukované formě vytvářet s puriny málo rozpustné komplexy Cu(I)-purin [2,3]. Bylo zjištěno, že i velmi malá změna ve struktuře povrchu PeGE významně ovlivňuje oxidační signály purinů. Z tohoto důvodu bylo nutné charakterizovat elektrodový povrch pomocí mikroskopických a spektroskopických metod. Na základě komparativních experimentů byly vybrány potenciálně nejvhodnější elektrody jako potenciální senzory purinů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info