Informace o publikaci

Sebeuvedomenie pravnej vedy - případ vysokých škol

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Sebeuvědomění ve významu uvedeném v příspěvku lze vnímat, vymezit a rovněž si lze položit řadu otázek. Věda, resp. právní věda jako věda společenská, se nesporně „sebeuvědomuje“ a „emancipuje“ i svým vymezením v rámci vnějšího prostoru. Jak směrem „vnitřním“, tak i směrem vnějším je sebeuvědomění si základem uvědomění si svého místa, své úlohy, svých možností a svého vztahu k souvisejícím otázkám, institutům či subjektům.