Informace o publikaci

Diskriminace a nerovné zacházení v oblasti péče o zaměstnance

Autoři

STRÁNSKÝ Jaroslav

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2012 - Days of Law 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Equal Treatment; Discrimination; Direct Discrimination; Indirect Discrimination; Justifiable Different Treatment; Care of Employees; Employee Benefits
Přiložené soubory
Popis Zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení a zákaz diskriminace vůči všem svým zaměstnancům v oblasti přístupu k zaměstnání, odměňování, pracovních podmínek, vzdělávání, kariérního růstu. Jednou ze specifických oblastí, v nichž je třeba věnovat problematice rovného zacházení zvláštní pozornost, je péče o zaměstnance. V rámci péče o vzdělání a kvalifikaci zaměstnanců a poskytování zaměstnaneckých benefitů je totiž poměrné časté, že vůči různým skupinám zaměstnanců dochází k rozdílnému zacházení. Do značné míry jde o přirozený důsledek nastavení systému péče o zaměstnance u jednotlivých zaměstnavatelů. V některých případech ovšem může docházet ke skrytým či otevřeným nerovnostem. Ve svém příspěvku se zaměřuji především na rozpoznání toho, kdy lze rozdílné zacházení v oblasti péče o zaměstnance považovat za oprávněné a kdy již nikoli.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info