Informace o publikaci

Informální učení v kariéře žen

Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-3-342
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova informal learning; career; career development; life story
Popis Cílem příspěvku je popsat, jak informální učení ovlivňuje kariérový rozvoj žen. Odpovědi na uvedenou otázku vychází z kvalitativního šetření, které bylo součástí výzkumu podle zadání Centra Euroguidance ČR s názvem: Potřeby dospělých ve vztahu k řízení své kariéry a možnosti jejich uspokojování prostřednictvím služeb kariérového poradenství. Kvalitativní šetření bylo realizováno v duchu biografického výzkumu s využitím metody životního příběhu. Pro účely tohoto příspěvku byl sestaven výzkumný vzorek sedmi žen různého věku, stejného stupně vzdělání, s minimálně jednoletou zkušeností v zaměstnání a s různými typy změn v kariéře. Z dat vyplývá, že se ženy učí buď v důsledku tlaku určité situace, nebo tzv. do zásoby. Pokud se ženy učí v důsledku tlaku konkrétní situace, informální učení představuje nástroj uspokojování různých potřeb vnímaných jako deficit. Ženy, které se učily výhradně v důsledku tlaku aktuálních situací, obvykle naplňovaly svůj kariérový rozvoj v dlouhodobé perspektivě a informální učení se z hlediska řízení kariérového rozvoje stává nástrojem změny aktuálního stavu. V případě, že se ženy učí tzv. do zásoby, snaží se uspokojit potřeby, které lze podle Maslowovy pyramidy potřeb zahrnout do tzv. seberealizačních potřeb. Tyto ženy plánovaly svůj kariérový rozvoj v dlouhodobém horizontu a informální učení lze v jejich případech považovat za přímý nástroj jejich kariérového rozvoje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info