Informace o publikaci

Ale však – však ale v dějinách češtiny

Logo poskytovatele
Autoři

KOSEK Pavel

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Naše řeč
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova conjunction (connective); development of Czech Language; historical syntax; word order
Popis Příspěvek je věnován dvěma složeným spojovacím prostředkům, které se utvořily ve starší češtině, které byly běžné ještě v češtině národního obrození a které nakonec moderní čeština nepřijala. Hlavním předmětem výkladu je pořadí obou složek. Autor zpracoval data obsažená v sekundární literatuře, starých gramatikách češtiny, diachronních korpusech a soukromém korpusu českých památek barokní češtiny. Na základě jejich analýzy zjistil, že změna pořadí ale však; však ale nastala v 18. století (po roce 1710). Rychlé šíření podoby však ale nastalo v češtině 18. století a pokračovalo v období obrozenském: to lze považovat za svědectví nepřerušené kontinuity vývoje „spisovné“ češtiny mezi fází barokní a obrozenskou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info