Informace o publikaci

Nutrient reserves may allow for genome size increase: evidence from comparison of geophytes and their sister non-geophytic relatives

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Zásoba živin může umožnit zvětšování genomů: srovnání geofytních a jejich sesterských negeofytních rostlin
Autoři

VESELÝ Pavel BUREŠ Petr ŠMARDA Petr

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Annals of Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://aob.oxfordjournals.org/content/112/6/1193.full
Doi http://dx.doi.org/10.1093/aob/mct185
Obor Botanika
Klíčová slova geophyte; flow cytometry; genome size
Popis Velikost genomu organismu je dána jeho schopností tolerovat genomovou expanzi v konkrétních podmínkách jeho životní strategie, prostředí v němž se vyskytuje a jeho schopnosti kontrolovat proliferaci nebo odstraňování retrotransposonů. U některých cibulových/hlíznatých geofytů s obřími genomy lze tuto toleranci vysvětlit jejich schopností "předdělit" buňky budoucích orgánů v obdobích vegetačního klidu právě v podzemních orgánech nebo jako selektivní výhodu rychlé tvorby masitých orgánů v důsledku větší velikosti buněk. V této studii analýza prokázala, že tendence ke zvětšování genomu je zpravidla univerzální vlastností geofytů. Rozdíly ve velikosti monoploidního genomu byly studován pomocí standardizovaných fylogeneticky nezávislých kontrastů v 47 sesterských dvojic geofytních / negeofytních taxonů napříč fylogenezí krytosemenných rostlin . Velikost genomu 96 druhů bylo převzato z literatury a 53 druhů bylo nově měřeno pomocí průtokové cytometrie s barvením propidiumjodidem . Geofyty v analýze vykazovaly signifikantně zvýšenou velikost genomu ve srovnání s jejich negeofytními příbuznými, a to bez ohledu na typ zásobních orgánů nebo na to, zda šlo o jarní geofyty. Univerzální tendence geofytů mít větší genomy naznačuje přítomnost univerzálního mechanismu umožňujícího regulovat velikost genomu . Lze předpokládat, že je to způsobeno především živinovou a energetickou nezávislostí geofytů umožňující víceméně nepřerušenou syntézu DNA , která může v extrémních případech jarních geofytů probíhat i v dormantní fázi jejich sezónního cyklu. Tato živinová nezávislost je zřejmě hlavním důvodem přítomnosti velkých genomů jak u geofytů, tak u některých parazitických rostlin, a naopak malých genomů u některých rostlin masožravých.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info