Informace o publikaci

Rozvoj pragmatické jazykové roviny uživatelů sociálních služeb

Autoři

KOPEČNÝ Petr KLENKOVÁ Jiřina

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II. Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova communication; speech therapy; pragmatic language level; social services; user
Přiložené soubory
Popis Příspěvek tematizuje problematiku narušené komunikační schopnosti u osob se zdravotním postižením žijících v zařízeních sociálních služeb v České republice. U jedinců s těžšími formami zdravotního postižení, především s postižením mentálním a kombinovaným, lze z logopedického hlediska diagnostikovat symptomatické poruchy řeči. Příspěvek analyzuje stav poskytování logopedické intervence ve službách sociální péče pobytového typu a představuje data získaná z kvantitativního šetření, jehož dominantní výzkumnou techniku tvoří dotazník vlastní konstrukce. Na kvantitativní výzkum navazuje rovněž dílčí kvalitativní šetření opírající se o metody polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky přináší nové poznatky z oblasti přístupu k rozvoji pragmatických komunikačních dovedností osob se symptomatickými poruchami řeči, která je často v logopedické teorii i praxi opomíjena, a rovněž prezentují studii vycházející z aktuálního pojetí oboru logopedie orientovaného na osoby všech věkových kategorií s různými druhy i formami postižení. Příspěvek je zaměřen na analýzu oblasti rozvoje sociálního užití komunikační schopnosti a posilování komunikačního záměru uživatelů sociálních služeb.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info