Informace o projektu
Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (IVZVSDP)

Kód projektu
MUNI/A/0886/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Návrh projektu Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami akceptuje cíl výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkumný záměr, jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., a je realizován v letech 2007–2013. V navrhovaném projektu vytváří studenti i akademičtí pracovníci pět výzkumných týmů. Řešitelské týmy sestávají ze studentů magisterského studia oboru speciální pedagogika, doktorandů oboru speciální pedagogika, školitelů studentů DSP Speciální pedagogika a dalších akademických pracovníků katedry speciální pedagogiky. Jednotlivá výzkumná témata vycházejí z výzkumného zaměření akademických pracovníků i disertačních prací doktorandů; jednotlivé výzkumné týmy realizují tato stěžejní téma projektu:
Výzkumná témata:

  • Faktory ovlivňující úspěšnost vzdělávání v integraci/inkluzi u žáků se zdravotním postižením
  • Intervence, podpora a provázení dětí v riziku a s poruchami chování pro inkluzi
  • Osoby a žáci s mentálním a zdravotním postižením v podmínkách integrace/inkluze v České republice.
  • Působení rodiny a školy v procesu sociální inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením.
  • Inkluzivní vzdělávání, sociální inkluze a trh práce.

Publikace

Počet publikací: 66


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info