Informace o publikaci

Externí hodnocení kvality výuky na vysokých školách využívající názory studentů

Autoři

MAREŠ Jiří JEŽEK Stanislav

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova universities; quality of teaching; educational accountability; external assessment; summative assessment; student participation; methodological issues
Přiložené soubory
Popis V přehledové studii autoři přibližují pojem externí hodnocení kvality práce vysoké školy a upozorňují na dva možné přístupy: akcentování odpovědnosti (accoutability), kdy hodnocení provádějí lidé mimo vysokou školu anebo zlepšování (improvement), kdy si hodnocení provádí vysoká škola sama. Připomínají celosvětový kontext takového snažení (INQAAHE - International Network for Quality Assurance Agecies in Higher Education) a evropský kontext (EAQAHE – European Association for Quality Assurance Agecies in Higher Education). Uvádějí, že do externího hodnocení kvality práce vysoké školy se zapojují také studenti (jako členové národních agentur, jako členové expertních týmů v terénu, jako posuzovatelé kvality práce vlastní vysoké školy). Tato studie staví na třetí možnosti. Posuzování kvality může probíhat na šesti rozdílných úrovních: hodnocení učitele, katedry, fakulty, skupiny fakult stejného zaměření, univerzity, všech vysokých škol v daném státě. Předkládaná studie se soustřeďuje na celostátní úroveň a z toho plyne, že musí jít o sumativní hodnocení, které se opírá o zkušenosti studentů s výukou na katedře a univerzitě (hodnocení typu DUE – Departmental and University Experiences). Studie bilancuje vlivy, jež ohrožují validitu měření. Shrnuje poznatky zahraničních výzkumů o velikosti rozdílů mezi vysokými školami v jednom státě a zamýšlí se nad možným využitím výsledků sumativního hodnocení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info