Informace o publikaci

Vývoj slovosledných vlastností auxiliáru préterita ve starší češtině

Logo poskytovatele
Autoři

KOSEK Pavel

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá slovoslednými vlastnostmi auxiliáru českého préterita typu nesl jsem v češtině barokní doby. Studie je založena na analýze soukromého korpusu tištěných památek (nebo jejich reprezentativních částí), které byly vydány mezi léty 1650 a 1750. Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že auxiliár préterita se vyznačuje vlastnostmi prototypického enklitika: 1. dominantně je umísťován do postiniciální pozice, 2. je odpuzován spojkami a, ale, i, 3. nepojí se s negací, 4. není opěrným slovem starobylých enklitik li a ť, 5. nemůže být slovosledně izolován od svého participia v jeho pravé doméně. Za jistých okolností může auxiliár préterita proklitizovat. I když je auxiliár préterita prototypicky kladen do postiniciální pozice (je to tedy prototypické 2P-enklitikon), přesto se objevuje také v mediálním, prefinálním a finálním postavení. Tyto pozice, které jsou motivovány především kontaktním slovosledem, tj. adverbální pozicí participia v bezprostřední blízkosti l ového participia, svědčí o vývojové konkurenci postiniciálního a kontaktního slovosledu českých enklitik.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info