Informace o publikaci

Measurement of efficiency in public sector using the Method of best values of indicators (MBVI)

Název česky Měření efektivnosti ve veřejném sektoru metodou nejlepších hodnot kriterií
Autoři

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ Beáta

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Citace
Související projekty: