Informace o publikaci

Interpretace jako změna textu

Autoři

ŠKOP Martin

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V této kapitole se soustředím na tezi nedávno zesnulého amerického právního filosofa Ronalda Dworkina, podle které je, přes všechna specifika právní interpretace, nepřípustné interpretací měnit text. Dworkin předpokládá, že právní text je pouze jedním druhem literárního textu, a stejně jako některé další druhy (například text divadelní hry) je nutné jej provést lidským chováním, jeho změnu však nelze nikdy připustit. Zde předkládaný text rozporuje tento postoj, který absolutně odmítá změnu textu interpretací. Podle mého názoru je buď možné interpretací text zcela měnit, nebo naopak je vyloučené jakkoli do textu zasahovat (vyjma fyzického přepsání), a to ani interpretací. Pak by ovšem zdůrazňování zákazu změny postrádalo smysl. Vše tedy působí dojmem, že strašidlo změny je Dworkinem vyvoláno spíše uměle.
Související projekty: