Informace o publikaci

ARTROSKOPICKÉ NÁLEZY PŘI PORANĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU DĚTÍ A ADOLESCENTŮ V MATERIÁLU KDCHOT FN BRNO V LETECH 2007-2011

Autoři

JOCHYMEK Jiří ONDRUŠ Šimon GÁL Petr

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Úrazová chirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova knee joint injuries; knee arthroscopy; children; adolescents
Popis CÍL: V této retrospektivní studii popisujeme nejčastější úrazové indikace a nálezy zjištěné při artroskopiích kolenního kloubu u dětí a adolescentů s úrazovou anamnézou. METODIKA: Soubor tvoří 342 pacientů mladších 19 let, u kterých byla v letech 2007-2011 provedena na naší klinice artroskopie kolenního kloubu. V našem souboru bylo 185 chlapců (54 %) a 157 dívek (46 %), průměrného věku 12 let a 8 měsíců. Klinická primární předoperační diagnóza byla porovnána se skutečnými artroskopickými nálezy. VÝSLEDKY: Výsledky komparativní studie byly rozděleny do 3 skupin. V první skupině byly výsledky předoperační diagnózy s artroskopickým nálezem v plné shodě (67 % případů), v 15 % případů byla nalezena pouze částečná shoda (kombinovaná poranění), v 18 % byla klinická diagnóza špatná. V této skupině bylo nejčastějším nálezem poranění laterálního menisku. Nejčastějšími artroskopickými úrazovými nálezy byly v 17 % osteochondrální a chondrální poranění, v 16 % patelární luxace, v 16 % poranění pliky, ve 14 % poranění mediálního menisku, ve 13 % poranění předního zkříženého vazu a v 8 % poranění laterálního menisku. DISKUZE: Jak roste počet závažných poranění v oblasti kolenního kloubu u dětí a adolescentů, roste i význam artroskopické diagnostiky a léčby. Někteří autoři upozorňují na řadu možných problémů při stanovení správné předoperační diagnózy při poranění kolenního kloubu v dětském a adolescentním věku. Naše výsledky jsou srovnatelné, v některých ohledech vykazují lepší parametry. ZÁVĚR: Artroskopie jako bezpečná, efektivní metoda s vysokou hodnotou v diagnostice a léčbě poranění kolenního kloubu může být doporučena i v dětském a adolescentním věku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info