Informace o publikaci

Carex xmoravica (C. caryophyllea x C. fritschii), a new nothospecies identified by morphological and anatomical characters

Název česky Carex xmoravica (C. caryophyllea x C. fritschii), nový hybridní taxon identifikovaný pomocí morfologických a anatomických znaků
Autoři

ŘEPKA Radomír ŠTĚRBA Tadeáš ROLEČEK Jan

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova anatomy; Cyperaceae; Czech Republic; hybridization; morphology; southern Moravia; taxonomy
Popis V rodu Carex se hybridi vyskytují poměrně často, avšak dosud byl znám jen jeden hybrid C. fritschii. V roce 2010 jsme na dvou lokalitách na jižní Moravě nalezli rostliny, jejichž vzhled byl přechodný mezi C. caryophyllea a C. fritschii. Výsledky morfologických a anatomických analýz ukazují, že jsou tyto rostliny v mnoha ohledech podobné C. caryophyllea, ale někteří jedinci mají kombinaci znaků přechodnou mezi C. caryophyllea a C. fritschii. Plodnost hybridních rostlin je velmi proměnlivá, od plné fertility po plnou sterilitu. Anatomické znaky na příčném řezu listem odpovídají z větší části C. caryophyllea, ale zuby na adaxiální straně čepele ukazují na pozici hybrida blíže C. fritschii. Na základě uvedených výsledků považujeme nalezené rostliny za nového hybrida Carex xmoravica, jehož rodičovské druhy patří do dvou různých sekcí podrodu Carex (Mitratae a Acrocystis).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info