Informace o publikaci

A Case of habere + Past Participle in Late Latin

Název česky Jeden případ habere s participiem perfekta v pozdní latině
Autoři

MIKULOVÁ Jana

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Graeco-Latina Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University
Obor Jazykověda
Klíčová slova Late Latin; past participle; habere; grammaticalization
Popis V příspěvku se zkoumají charakteristiky spojení habere transgressa, které je doloženo v pozdně latinském textu Passio Desiderii. Habere transgressa vykazuje známky vyššího stupně gramatikalizace, protože má neživotný podmět a participium transgressa je zde intranzitivní. Ve srovnávacím souboru textů nebyla nalezena žádná další konstrukce s těmito charakteristikami. Použití habere by mohlo souviset s rozšiřováním významu habere a vývojem neosobního habet. V Passio Desiderii jsou pouze dva případy perifrastické konstrukce s habere, převažuje spojení participia se slovesem esse. Třebaže je konstrukce habere transgressa ojedinělá, jedná se o jeden z dokladů, které umožňují lépe poznat vývoj habere s participiem do románských jazyků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info