Informace o publikaci

Contributi all ´interpretazione di alcune tabellae defixionum

Název česky Příspěvek k interpretaci některých proklínacích tabulek
Autoři

URBANOVÁ Daniela

Rok publikování 2013
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Latinské proklínací tabulky představují specifickou kategorii epigrafických dokumentů, jejichž interpretace je často dosti obtížná. Převážná většina dochovaných textů je poškozená, mimoto často obsahuje řadu chyb, souvisejících s kulturní úrovní proklínajících, které mnohdy značně komplikují porozumění textu. Pisatelé defixí se mimoto rádi odchylovali od ve své době běžně používaných formulací kleteb a vymýšleli si - a to s notnou dávkou fantazie - vlastní varianty kleteb. Při studiu defixí tedy narážíme díky četným lakunám jak na problémy týkající se textové rekonstrukce, tak také na problémy exegetické povahy, týkající se neobvyklých či obtížně interpretovatelných přání proklínajících. Řada textů objevených v 19. a na počátku 20. stol. stejně jako texty nalezené v nedávné době si žádají částečnou či celkovou revizi a nové interpretace. Tento příspěvek prezentuje nové návrhy na interpretaci či revizi několika proklínacích tabulek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info