Informace o publikaci

Právní teorie

Autoři

HARVÁNEK Jaromír

Rok publikování 2013
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Hlavním cílem této publikace je vyjasnění úlohy a funkce právních norem, právních institutů a právních principů jako základních otázek obecné právní teorie. Vedle tohoto dogmatického aspektu jsou sledovány i syntetické přístupy, především v realizaci objektivního práva prostřednictvím právních poměrů, jako jsou právní vztahy, aplikace a interpretace práva, právní odpovědnosti a záruky v právním a sociálním státě.
Související projekty: