Informace o publikaci

Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy

Logo poskytovatele
Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona PEKÁREK Milan PRŮCHOVÁ Ivana BAHÝĽOVÁ Lenka VOMÁČKA Vojtěch

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Monografie je zaměřena na problematické okruhy a specifika odpovědnostních vztahů, jejichž objektem je životní prostředí, a klade si za cíl upozornit na nesrovnalosti v právní úpravě a poukázat na vzájemnou propojenost všech existujících odpovědnostních systémů. Autoři zaměřili svoji pozornost rovněž na některé diskrepance ve vymezení pojmů, na otázku protiprávnosti coby předpokladu vzniku odpovědnostních vztahů, na způsoby reparace škodlivých následků, na typy možných sankcí, jejich předpokládanou účinnost a faktory ovlivňující jejich výběr a rozsah.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info