Informace o publikaci

Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status

Logo poskytovatele
Název česky Pošvatky (Plecoptera) České republiky: seznam druhů, distribuce a ochrana
Autoři

BOJKOVÁ Jindřiška SOLDÁN Tomáš

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova Plecoptera; stoneflies; history of research; bibliography; check-list; red list; species distribution; frequency of occurrence; Bohemia; Moravia; Czech Republic
Popis Nový seznam druhů pošvatek (Plecoptera) byl sestaven na základě doposud publikovaných faunistických dat z 1420 lokalit (a 143 odkazů v literatuře) doplněných doposud nepublikovanými údaji z 775 lokalit získanými během posledních 20 let. Krátce je shrnuta také historie výzkumu tohoto řádu v České republice. Celkem 95 druhů bylo nalezeno na tomto území (85 druhů v Čechách, 81 druhů na Moravě). Ve srovnání s dříve publikovanými seznamy bylo přidáno 13 druhů, výskyt 8 druhů nebyl potvrzen, diskutují se také možné záměny v jejich identifikaci a jejich příčiny. Rozšíření jednotlivých druhů je zhodnoceno v rámci osmi faunistických okresů definovaných hlavně na základě povodí větších řek, frekvence výskytu je hodnocena hlavně vzhledem k řádu toku a nadmořské výšky jednotlivých lokalit výskytu. Údaje shromážděné během posledních přinejmenším 100 let také umožňují kriticky zhodnotit celý řád z hlediska druhové ochrany pošvatek. Nový červený seznam zahrnuje 5 druhý regionálně vymřelých, 6 kriticky ohrožených, 3 ohrožené, 10 zranitelných a 12 druhů téměř ohrožených. Zvláštní pozornost byla věnována druhům popsaným z území České republiky. Diskutuje se jejich typový materiál, typové lokality a nomenklatura. Druh Nemoura monticola Raušer, 1965, syn. nov. je považován za mladší synonym Nemoura fusca Kis, 1963.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info