Informace o publikaci

A unique raw material from Early Upper Palaeolithic layers in the Pod hradem Cave (Moravian Karst, Czech Republic) - interpretative problems

Název česky Unikátní surovina z časně svrchnopaleolitických vrstev v jeskyni Pod hradem (Moravský kras, Česká republika) - interpretační problémy
Autoři

NERUDOVÁ Zdeňka NERUDA Petr PŘICHYSTAL Antonín

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anthropologie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Pod hradem Cave; Moravian Karst; Czech Republic; Raw material distribution
Popis Archeologický výzkum jeskyně poskytl malou ale zajímavou kolekci kamenných štípaných artefaktů, které spadají do období od přelomu středního/mladého paleolitu až po gravettien. Petrografické analýzy dokázaly, že nálezy z různých stratigrafických horizontů jsou zhotoveny ze stejného druhu suroviny - porcelanitu pocházejícího z Kunětické hory u Pardubic ve východních čechách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info