Informace o publikaci

Fungování lokálního biokoridoru na příkladu toku řeky Brtnice

Autoři

VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova TSES, corridor, local TSES, Brtnice, The Brtnice region
Popis Fungování koridorů je jednou z otázek krajinné ekologie, která nachází praktické uplatnění při navrhování územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES). Funkce vodních toků jako v krajině přirozeně existujících koridorů spočívá nejen v přemisťování energie a minerálních látek, ale také organismů. V rámci vymezování ÚSES bývají po vodních tocích vedeny biokoridory různého biogeografického významu. Příspěvek se věnuje fungování lokálního biokoridoru, které ilustruje na disperzi pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.) podél toku řeky Brtnice na Českomoravské vrchovině. Pro zhodnocení disperze byla využita data získaná při terénním výzkumu z let 2006-2012 a literární údaje, zejména pak Dienerův výzkum z 60. let 20. století (DIENER 1961).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info