Informace o publikaci

Hédonistické křesťanství, sexuální morálka a vyjednávání o identitě : Případ Grazidy Lizierové (1320)

Logo poskytovatele
Autoři

ZBÍRAL David

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pantheon : religionistický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Grazida Lizier; sexual morals; hedonism; sexuality; identity; religion; cultural resources; space for agency; inquisition; inquisitional register; Jacques Fournier
Popis Tento článek je případovou studií k sexuální morálce a problému konstrukce identity v Evropě 14. století, založený na záznamech z inkvizičního procesu Grazidy Lizierové, dochovaných v inkvizičním registru Jakuba Fourniera, biskupa Pamiers. Grazidin světový názor je křesťanský, ale zároveň hédonistický, a jeho středobodem není pojem hříchu, nýbrž pojem potěšení. Pohlavní styk příjemný oběma partnerům se podle ní nemůže tak zcela nelíbit Bohu, a nemůže tedy být hříšný. Snažím se ukázat, že tento názor není nahodilou omluvou Grazidina vztahu s knězem Petrem Clerguem, nýbrž organickou součástí její širší soustavy představ. Posléze argumentuji ve prospěch mínění, že i když Grazida nakonec připustila, že tento názor převzala od Petra Clergua, nejde v jejím myšlení ani o cizorodý, ani povrchně přijatý prvek, a takové vyhodnocení identifikuji jako důsledek nepřijatelně jednostranného modelu interakce, kde jsou dominantní aktéři považováni za producenty, kdežto podřízení aktéři za pouhé konzumenty kulturních zdrojů. Tento model zpochybňuji a snažím se ukázat, že Grazida nebyla pouhým objektem strategií jiných osob, nýbrž si nárokovala vlastní prostor k jednání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info