Informace o publikaci

Species diversity of small mammals in a highland recreation cottage within 40 years (Rodentia, Eulipotyphla, Chiroptera)

Název česky Druhová diverzita drobných savců v horské rekreační chatě během 40 let (Rodentia, Eulipotyphla, Chiroptera)
Autoři

GAISLER Jiří SCHENKOVÁ Jana

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lynx (Praha), n.s.
Citace
Klíčová slova Small mammals, long-term monitoring, species diversity, fluctuation in numbers, solitary building and forest: a comparison.
Popis V letech 1969–2012 byly odchytem do pastí, sběrem mrtvých kusů nebo jiným způsobem zjištěny v rekreační chatě na hřebeni Orlických hor (990 m n.m.) tyto druhy drobných savců: Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis, M. subterraneus, Mus musculus, Rattus norvegicus, Sorex araneus, S. minutus, S. alpinus, Crocidura suaveolens, Myotis mystacinus, M. brandtii a Eptesicus nilssonii. Tento vzorek bez netopýrů (n=456) byl srovnán ze vzorkem hlodavců a hmyzožravců z nedalekého pralesa Bukačka z let 1970–2006 (n=585, 10 druhů). Ve vzorku z pralesa chybějí synanthropní a hemisynanthropní druhy M. musculus, R. norvegicus a C. suaveolens, navíc jsou zde druhy Microtus agrestis a Muscardinus avellanarius, Shannonův index druhové diversity je průkazně vyšší než u vzorku z budovy (LME model, F=22,9, p<0,0001). Srovnání celkových ročních úlovků během 37 let současného monitoringu ukázalo průkaznou korelaci početního vývoje na obou lokalitách (GLS model, F=9,556, p=0,004). Zatímco v materiálu z pralesa jsou nejhojnější rejsci rodu Sorex, v materiálu z budovy dominují myšice rodu Apodemus. Jejich početnost během let kolísá, ale celkový vzorek vykazuje výraznou sezónní dynamiku s maximem imigrace koncem léta a na podzim. Výsledky jsou srovnány se sérií publikací PORKERTA & VLASÁKA (1968–1989), kteří monitorovali výskyt hlodavců a hmyzožravců v jiné budově v Orlických horách (870 m n. m.) a prokázali vliv srážek a teploty na imigraci drobných savců, především A. flavicollis. Průběh osídlování budovy během sezóny byl podobný jako v našem případě. V obou sledovaných budovách dohromady bylo zjištěno 9 druhů hlodavců, 6 druhů hmyzožravců, 3 druhy netopýrů a jedna šelma. Metodické rozdíly mezi odchytem v budovách a odchytem v lese znemožňují exaktní posouzení afinity různých druhů k pronikání do budov, zdá se však, že největší tendenci osídlovat horská stavení mají myšice a rejsci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info