Informace o publikaci

Aktéři školní inkluze. Actors of School Inclusion.

Autoři

PANČOCHA Karel SLEPIČKOVÁ Lenka BALÁTOVÁ Kristýna PAVLÍNA Pinková KATEŘINA Sayoud Solárová SOCHOR Pavel VAĎUROVÁ Helena VRUBEL Martin

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace vychází z perspektivy aktérů inkluze, neboť oni jsou těmi, kdo inkluzivní politiky „překládají“ do praxe a jak dokazuje řada výzkumů, jejich vliv na skutečnou podobu inkluze a potažmo na její efekt je klíčový. Autoři jednotlivých kapitol tedy prezentují perspektivu různých aktérů inkluze, ale zároveň perspektivu různých oborů. Spoluautorská kapitola Karla Pančochy a Heleny Vaďurové Česká veřejnost a inkluzivní vzdělávání představuje současné pojetí inkluzivního vzdělávání a zabývá se rozporem mezi deklarovaným směřováním k inkluzi a realitou segregovaného školství. Kvantitativní šetření, z nějž kapitola vychází, se zaměřilo na postoje české veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání, které mohou působit jako bariéra při vzdělávání všech žáků v běžné škole. Spoluautorská kapitola Pavlíny Pinkové, Lenky Slepičkové a Kateřiny Sayoud Solárové Učitelé jako aktéři inkluze v základní škole využívá homogenní učitelský vzorek a dnes již „klasický“ dotazník SACIE měřící emoce, postoje a obavy učitelů z inkluzivního vzdělávání pro zachycení rozložení těchto postojů v české učitelské populaci a identifikaci faktorů, které tyto postoje ovlivňují. Martin Vrubel se ve své kapitole Management škol a inkluze ve vzdělávání zaměřil na postoje managementu základních a středních škol k facilitátorům inkluzivního vzdělávání, včetně vývoje vnímání důležitosti jednotlivých facilitátorů v prostředí základních a středních škol. Kristýna Balátová svou kapitolou Postoje a hodnoty adolescentů s poruchami chování jako bariéry inkluze obrací pozornost k hodnotám, které prezentuje jako možné proinkluzivní faktory, ale také jako bariéry inkluze. Kapitola Pavla Sochora Jedinec v procesu inkluze skrze výtvarnou tvorbu analyzuje výtvarnou tvorbu coby nástroj pro vytváření inkluzivního prostředí. Aktérem inkluze je zde samotný jedinec, ale také konkrétní aktivita, kterou autor studuje jako prolnutí umění, výtvarné tvorby a speciálně pedagogické intervence. Podobný příklad aktivity směřující k vytváření inkluzivního prostředí prezentuje v kapitole Výuka příběhem jako otevřený prostor pro inkluzi: Global Storylines v prostředí českých základních škol Lenka Slepičková. Kapitola shrnuje poznatky z projektu, jehož cílem je rozvíjet pedagogický přístup Global Storylines, původně ze Skotska, v prostředí českých základních škol. Tento přístup vytváří prostor pro to. zapojit a motivovat všechny žáky, bez ohledu na jejich školní výkon nebo pozici v kolektivu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info