Informace o publikaci

ANALÝZA VYBRANÝCH KOMPONENT PSYCHICKÉHO STAVU FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH A JEJICH SOUVISLOST S DOMINANTNÍMI TEMPERAMENTNÍMI SLOŽKAMI OSOBNOSTI

Logo poskytovatele
Autoři

VOBORNÝ Jiří ZEMAN Tomáš

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Hodnotili jsme dynamiku subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích před utkáním a po utkání. Pro získání dat jsme využili standardizovaný dotazník SUPSO. Prokázali jsme přitom statisticky významnou závislost mezi některými dílčími komponentami psychického stavu. V našem příspěvku se zabýváme analýzou příčinné závislosti hodnot komponenty depresivity (D) po utkání na hodnotách komponenty úzkostných očekávání a obav (U) před utkáním. Tuto závislost interpretujeme vzhledem k dominantním temperamentovým složkám osobnosti fotbalových rozhodčích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info