Informace o publikaci

Mothers – Grandmothers – Daughters? Reconciling Labour Market Integration with Care Responsibilities in Brno

Logo poskytovatele
Autoři

SAXONBERG Steven KAMPICHLER Martina JANOUŠKOVÁ Miroslava

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Osobní celodenní péči o děti mladší tří let má zajišťovat matka. Starším členům rodiny, kteří potřebují podporu, má být umožněno zůstat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Kniha se zaměřuje na tyto dvě ústřední normy péče a zkoumá, jak jsou institucionalizovány v rámci souvisejících politických opatření a jak případně ovlivňují životy žen v České republice a konkrétně v Brně, zvláště pak jejich šance na pracovním trhu. Ačkoli se tyto dvě normy vztahují k velmi odlišným životním situacím, mají společného jmenovatele. Tím je fakt, že obě vyvolávají potřebu (neformální) péče, jež je připisována převážně ženám, které ji poskytují, a to v roli matky, babičky nebo dcery. Prezentovaný výzkum se uskutečnil v rámci projektu financovaného Evropskou unií pod názvem „Vliv lokálních systémů sociálního zabezpečení na participaci žen na trhu práce a sociální soudržnost“ (FLOWS).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info