Informace o publikaci

Customs-Academia partnership: The theory and Practice from the Perspective of an EU Member State

Název česky Customs-Academia partnership: Teorie a praxe z pohledu členského státu EU
Autoři

ŠRAMKOVÁ Dana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Prezentace v rámci vyžádaného vystoupení byla zaměřena na představené možností spolupráce mezi akademickými pracovišti a orgány celní správy, a to především v rámci členských států EU. Obecný výklad byl demonstrován na příkladech spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a Celní správou České republiky. V rámci věcné problematiky se vztahem k celní správě a celnímu řízení byly uváděny mj. příklady PCA (post-clearance audit) a BTI (binding tariff information).
Související projekty: