Informace o publikaci

Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě

Autoři

KRATOCHVÍL Jiří

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj IT lib
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www Webová stránka s plným textem
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Klíčová slova citation styles;citing;medicine;Masaryk University;publishing;natural sciences;sport sciences
Přiložené soubory
Popis Příspěvek představuje výsledky analýzy citačních stylů, podle kterých citovali autoři z vybraných fakult Masarykovy univerzity. Autoři z lékařské fakulty citovali nejčastěji podle stylu Vancouver/NLM (32, 42 % případů) nebo ISO 690 (12, 71 %), autoři z fakulty sportovních studií podle stylu APA (38,24 %), ISO 690 (6,86 %) nebo Vancouver/NLM (5,39 %) a autoři z přírodovědecké fakulty podle vlastního stylu časopisu (46,60 %). Některý z obecně známých stylů následovali jen autoři z oboru astrofyzika (40,74 % případů podle stylu AIP) a z oborů biofyzika (30,23 %), biochemie (10,63 %) a chemie (30 %), kteří citovali podle stylu ACS. Výsledky ukázaly styl Vancouver/NLM jako nejvhodnější k citování v lékařských oborech. V případě sportovních oborů je třeba další výzkum pro ověření, jestli místo stylu APA není vhodnější styl Vancouver/NLM. Další výzkum je nezbytný i v přírodovědných oborech. K identifikaci vhodného citačního stylu pro přírodovědeckou a sportovní fakultu kromě analýzy citačních stylů užívaných autory je nutno provést i analýzu četnosti citovaných dokumentů podle jejich typu a dotazníkové šetření mezi vyučujícími.