Informace o publikaci

Возможные Я студента педагогического факультета

Název česky Možná Já studenta pedagogické fakulty
Autoři

PRAVDOVÁ Blanka

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference ????????, ????? ? ????????: ??????? ?????????? ? ?????????? /??. ??. ?? ?????????? XLIII ????????. ????.-?????. ????. ? 8 (43). ???????????: ???. «?????», 2014.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://sibac.info/15598
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova student of the faculty education; professional self-concept of student teacher; possible selves; hoped-for selves; unwanted selves; qualitative research
Popis Stať představuje koncept možných Já jako části profesního sebepojetí budoucích učitelů. K získávání dat byla využita metoda volné výpovědi. 194 studentů odpovídalo na otázku: Já jako učitel – jaké je moje profesní sebepojetí? Výsledky kvalitativního výzkumu ukázaly, že se studenti ve druhém ročníku profesní přípravy nacházejí na různých úrovních utváření konceptuálních a procedurálních schémat možných Já. Jako klíčový – pro své budoucí působení v roli učitele – vnímají studenti pozitivní vztah k učitelské profesi i k žákovi a zachování integrity mezi profesním a globálním sebepojetím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info