Informace o publikaci

Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky

Logo poskytovatele
Autoři

ŠALAMOUNOVÁ Zuzana BRADOVÁ Jarmila LOJDOVÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2014/pedor14_3_p375_mocenske_salamounovaetal.pdf
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova power; conflict; consensus; cooperation; novice teachers; student teachers; reality shock
Popis Předložená teoretická studie se zabývá konceptem moci ve školní třídě. Jejím cílem je analyzovat koncept moci prostřednictvím jeho ústředních vlastností, a hlouběji tak porozumět jeho definici. V návaznosti na to poukazujeme na intervenující faktory, jež se do podoby mocenského uspořádání ve třídě promítají a které mohou zastávat významnou roli v mocenském uspořádání ve třídách začínajících učitelů a potažmo také studentů učitelství. V první části příspěvku je moc definována skrze tři její hlavní charakteristiky: cirkularitu, situačnost a reciprocitu. Druhá část příspěvku je věnována hlavním faktorům, které se do mocenského uspořádání ve školní třídě promítají. Těmito faktory jsou míra shody zájmů mezi učiteli a žáky, podoba vzájemných vztahů a kontext, v němž k uspořádání mocenských vztahů dochází. Z příspěvku vyplývá, že fenomén moci hraje u začínajících učitelů významnou roli. Právě u nich je totiž funkční nastavení mocenských vztahů vnímáno jako jeden z klíčových problémů při vstupu do profese a stává se také stěžejním důvodem pro její opuštění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info