Informace o publikaci

Alternativní sankce a novely trestního zákoníku - nový trend v alternativním trestání?

Autoři

KALVODOVÁ Věra

Druh Článek ve sborníku
Konference Restoratívna justícía a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova alternative punishments;ultima ratio principle; house arrest; trends of punishments;
Popis Příspěvek se zabývá vybranými aspekty alternativních trestů v české právní úpravě. Autorka představuje filozofii trestání v novém trestním zákoníku. Poté se věnuje alternativním trestům z pohledu novel trestního zákoníku a zamýšlí se nad novými trendy v alternativním trestání.
Související projekty: