Informace o publikaci

Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem – data z reálné klinické praxe v České republice

Autoři

HRADECKÁ Irena ŘÍHOVÁ Barbora HOROVÁ R. DEMLOVÁ Regina

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2014-08-15-4/#wizard-layout-headline-3
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova drug costs; targeted molecular therapy; bevacizumab; antineoplastic agents; colorectal neoplasms
Popis Zjištění přímých nákladů na léčbu mCRC u pacientů léčených bevacizumabem a chemoterapií v první linii léčby s použitím klinických a finančních dat získaných z komlexního onkologického centra.Náklady byly hodnoceny do progrese a /nebo do úmrtí pacientů.Největší podíl nákladů na léčbu představovala cílená biologická léčba.