Informace o publikaci

Postoje českých lékařů k medicíně a ke změnám v praxi reprodukční medicíny

Logo poskytovatele
Autoři

SLEPIČKOVÁ Lenka ŠMÍDOVÁ Iva

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Data a výzkum
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.13060/23362391.2014.8.1.110
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova medical sociology; changes and problems of Czech medicine; attitudes to new technologies; reproductive medicine; profession of medical doctors
Popis Současné trendy v poskytování zdravotní péče jsou společenskými vědci popisovány prostřednictvím konceptů jako je deprofesionalizace, rutinizace, proletarizace nebo komercionalizace. Tyto koncepty mohou poskytnout vhled také do situace v českém zdravotnictví. Článek je příspěvkem k debatám o situaci v české medicíně. Vychází z dotazníkového šetření lékařů, které proběhlo v roce 2012, a v němž se lékaři vyjadřovali k situaci v české medicíně. Byli dotazováni také na názory k potenciálním změnám v reprodukční medicíně, jako je porod mimo nemocnici, dostupnost asistované reprodukce pro ženy bez partnera, provádění lékařských řezů na žádost pacientek, manipulace s DNA a embryi atd. Výsledky výzkumu narušují obrázek homogenity lékařských názorů. Ukazují výrazné rozdíly v postojích českých lékařů, které jsou do značné míry závislé na jejich pracovním prostředí, a na jiných charakteristikách, jako je pohlaví, věk nebo náboženství. Postoje některých lékařů, týkající se asistované reprodukce nebo změn v reprodukční medicíně, podporují požadavky na změny, které zaznívají ze strany pacientů. Tento trend je výraznější u lékařů gynekologů a porodníků. Odpovědím na otevřenou otázku, která se týkala největších problémů v současné medicíně, dominovaly výpovědi související se zkušeností s pacienty a také s obecnějšími problémy v organizaci zdravotní péče v ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info