Informace o publikaci

Turmalinit z Velkých Žernosek (oparenské krystalinikum, severní Čechy)

Logo poskytovatele
Autoři

HOUZAR Stanislav CEMPÍREK Jan TOMAN Jiří HRAZDIL Vladimír FILIP Jan RADOŇ Miroslav

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova dravite; trivalent iron; chemical composition; evolution; tourmalinite; Oparno Crystalline Complex; Northern Bohemia
Popis Turmalinit z lokality Kalvárie u Velkých Žernosek (severní Čechy, Česká republika) se vyskytuje v podobě masivních turmalínem bohatých poloh (obsah křemen do 10 %) uzavřených v biotit-muskovitikých metapelitech (fylity až břidlice). Byly zde zjištěny dva typy výskytů: a) monominerální turmalinity s akcesorickým biotitem, chloritem, fluorapatitem, muskovitem, kalcitem a K-živcem; b) turmalín-epidot-křemenné turmalinity s granátem, muskovitem, chloritem a vzácně titanitem a zirkonem. Celkem lze rozlišit čtyři generace turmalínů podle textury a chemického složení. Obsahy Fe3+, Fe2+, Ti, Ca, Na a F jsou v těchto turmalínech velmi variabilní. Podobné výskyty turmalinitu v Oparenském krystaliniku (lokality Oparno-Černodolský mlýn, Chotiměř) jsou typické vyšším zastoupením křemene a tvorbou turmalín-křemenných žil v muskoviticko-biotitických rulách. V porovnání se studovaným výskytem mají turmalíny z těchto lokalit vyšší obsahy Mg, Al a Ca a naopak nižší zastoupení Na a OH. Všechny tyto horniny vznikly metamorfózou B bohatého protolitu, přičemž zdroj B je nejasný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info