Informace o publikaci

CIRKULUJÍCÍ MIR-130a JAKO MARKER EXTRAMEDULÁRNÍHO RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU

Autoři

BEŠŠE Lenka SEDLAŘÍKOVÁ Lenka KRYUKOV Fedor VRÁBEL Dávid NEKVINDOVÁ Jana RADOVÁ Lenka ADAM Zdeněk POUR Luděk HÁJEK Roman ŠEVČÍKOVÁ Sabina

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod MikroRNA (miRNA) se podílejí na patogenezi mnohočetného myelomu (MM) a mohly by být zapojeny i do vzniku extramedulární formy MM (EM). Cirkulující miRNA jsou stabilní, kvantifikovatelné v tělních tekutinách a mají potenciál stát se diagnostickým markerem u MM. Cílem studie bylo identifikovat cirkulující miRNA schopné odlišit pacienty s EM od MM a zdravých dárců (ZD) pomocí TaqMan Low Density Arrays (TLDA) a kvantitativní PCR (qPCR) a porovnat hladiny exprese deregulovaných miRNA s klinickými parametry. Metody Do studie bylo zahrnuto 118 vzorků séra. TLDA screening 667 miRNA byl proveden na vzorcích séra 5 EM, 5 nově diagnostikovaných MM a 6 ZD. Vybrané rozdílně exprimované miRNA (p<0,05) mezi skupinami byly verifikovány pomocí qPCR s využitím absolutní kvantifikace u 35 EM, 35 nově diagnostikovaných MM, 18 MM v relapsu/progresi a 30 ZD. Dále byla provedena ROC analýza sledované miRNA a také korelace s biochemickými parametry u EM a MM. Výsledky MiRNA profilování odhalilo 14 deregulovaných miRNA (vš. p<0,05, po korekci p<0,41) mezi MM a EM a 20 miRNA deregulovaných mezi EM a ZD (vš. p<0,05, po korekci p<0,40). Hladiny exprese miR-222, miR-130a, miR-34a a miR-195 byly dále ověřeny na větším souboru vzorků. Hladina miR-130a byla významně snížena, miR-222 a miR-34a naopak zvýšena u EM ve srovnání se ZD (vš. p<0,005); navíc miR-130a byla snížena a miR-34a zvýšena u EM oproti nově diagnostikovaným MM (p<0,06), ale oproti MM v relapsu/progresi pouze miR-130a zůstala významně snížená. MiR-130a odlišila EM od ZD se specificitou 90,0 %, senzitivitou 74,3 % při cut-off hodnotě 3377 (počet molekul na 1 ng celkové miRNA/RNA), dále EM od nově diagnostikovaných MM se specificitou 94,3 %, senzitivitou 28,6 % při cut-off hodnotě 1438 a EM od MM v relapsu/progresi se specificitou 94,4 %, senzitivitou 28,6 % při stejné cut-off hodnotě. V EM souboru miR-130a pozitivně korelovala s hladinou hemoglobinu a počtem trombocytů (rs=0,397 a 0,439, vš. p<0,05), a negativně s hladinou monoklonálního imunoglobulinu, (52-mikroglobulinu a C-reaktivního proteinu (rs=-0,398,-0,427 a -0,488, vš. p<0,05). Hladina exprese této miRNA byla v asociaci s vyšším stádiem ISS (p=0,017). Závěr Naše výsledky ukazují, že sérová miR-130a by se mohla stát markerem pacientů s EM formou MM.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info