Informace o publikaci

Environmental impact of heated mining waters on clitellate (Annelida: Clitellata) assemblages

Název česky Environmentální dopad vlivu oteplených důlních vod na opaskovce (Annelida: Clitellata)
Autoři

RŮŽIČKOVÁ Sylvie SCHENKOVÁ Jana WEISSOVÁ Veronika HELEŠIC Jan

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biologia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11756-014-0424-2
Doi http://dx.doi.org/10.2478/s11756-014-0424-2
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova aquatic Clitellata; oligochaeta; thermal pollution; mineralised heated water; pool and riffle habitats
Popis Těžba nerostných surovin představuje vysoce sledované odvětví průmyslu. Zatímco chemické znečištění (toxické ionty, radionuklidy, atd.) je z důlních vod odstraňováno, jiné typy environmentálního znečištění (výchylky teplotního režimu a vysoké koncentrace některých aniontů) mohou ovlivňovat bentické bezobratlé. V této studii jsme se zaměřili na vliv důlních vod na diverzitu a denzitu vodních opaskovců (Clitellata). Byla vybrána 3 odběrová místa na přirozeném toku (Nedvědička, ČR), jedno nad přítokem důlních vod a dvě pod a jedno v přítoku důlních vod a vzorkována měsíčně 2008-2009. Environmentální proměnné byly zaznamenány na 2 habitatech - peřeje a tůně. Výsledky byly vyhodnoceny PCA a GEE modely a bylo zjištěno, že opaskovci reagovali změnou druhového složení a poklesem diverzity a denzity. Byly zjištěny 3 různé odpovědi: a) eliminace stenotermních druhů, b) redukce početnosti a rychlý návrat k původní c) neutrální odpověď a d) pozitivní vliv.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info