Informace o publikaci

Dissemination of Mithraic Communities in the Roman Empire: Center and Periphery Reconsidered

Název česky Šíření Mithrových mystérií v Římské říši: Centrum a periferie znovu a jinak
Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Římský kult boha Mithry je studován již více jak století, některá základní fakta ale stále zůstávají neznámými, například okolnosti vzniku tohoto kultu. Tento příspěvek se snaží prozkoumat možné přínosy dvou teoretických a metodologických přístupů, které by mohly rozhodujícím způsobem k objasnění této letité otázky přispět. Prvním z těchto přístupů je teorie síť, která byla nedávno s působivými výsledky použita při interpretaci mnoha aspektů starověkého světa. Příspěvek tvrdí, že právě „model malého světa“ a hypotézy zdůrazňuje význam takzvaných "slabých spojnic" při šíření kulturních inovací mohou mít zásadní dopad na naše chápání sociální dynamiky římského kultu boha Mithry. Druhý teoretický přístup se týká výpočetního modelování zahrnujícího kognitivní, sociální a ekologické proměnné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info