Informace o publikaci

Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu

Logo poskytovatele
Autoři

RABUŠICOVÁ Milada KAMANOVÁ Lenka PEVNÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2014-1-6
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova intergenerational learning; intergenerational programs; community; community education; volunteering; evaluation and research of intergenerational programs
Popis Článek je věnován tématu mezigeneračního učení v prostředí komunity. Nejprve se v něm pojednává o souvislostech komunity a mezigeneračního učení a o mezigeneračních programech, které jsou hlavním prostředkem učení v komunitě. Na základě internetově vyhledaných mezigeneračních programů v českém prostředí a v zahraničí je provedena jejich kategorizace z hlediska obsahového zaměření a z hlediska generačního zacílení. Jednotlivé typy mezigeneračních programů jsou ilustrovány konkrétními příklady dokumentujícími českou situaci. Jako důležitý aspekt se ukázalo dobrovolnictví, jemuž je v textu také věnována pozornost. Poslední část článku tvoří přehled o evaluaci a výzkumech zahraničních mezigeneračních programů, jenž je chápán jako východisko pro zpřesňování připravovaného výzkumu mezigeneračních programů u nás.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info