Informace o publikaci

Konkurence a výkonnost na evropských železnicích

Logo poskytovatele
Autoři

TOMEŠ Zdeněk

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Na evropských železnicích byla po roce 1993 implementována reforma, která spočívala ve vertikální (infrastruktura-provoz) a horizontální (nákladní-osobní) separaci odvětví a k umožnění vstupu konkurence na trh železničních služeb. Hlavním cílem práce byla identifikace vlivu reforem na výkonnost železnice. Regresní analýza provedená na vzorku 27 evropských zemí v období 1995-2011 prokázala pozitivní vliv horizontální separace a nejednoznačný vliv vertikální separace na výkonnost odvětví. U vstupu konkurence se výsledky lišily mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi, kdy vliv konkurence na výkonnost osobní dopravy byl u západoevropských zemí kladný a u východoevropských záporný. I u vlivu vertikální a horizontální separace na výkonnost odvětví byly identifikovány statisticky významné rozdíly mezi skupinou západoevropských a východoevropských zemí. Z výsledků tak vyplývá, že evropské železniční reformy mají odlišné dopady pro západoevropské a východoevropské státy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info