Informace o publikaci

Prognostic Factors of Early Morphological Response to Treatment with Ranibizumab in Patients with Wet Age-Related Macular Degeneration

Název česky Prognostické faktory časné morfologické odpovědi na léčbu ranibizumabem u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace
Autoři

CHRAPEK Oldřich JARKOVSKÝ Jiří ŠÍN Martin STUDNIČKA Jan KOLÁŘ Petr JIRKOVÁ Barbora DUŠEK Ladislav PITROVÁ Šárka ŘEHÁK Jiří

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Ophthalmology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www plné znění publikace
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2015/867479
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova ranibizumab; wet age-related macular degeneration; prognostic factor; early response
Přiložené soubory
Popis Cíl. Zjistit vliv věku, pohlaví, zrakové ostrosti a tloušťky makuly na počátku léčby, typu a velikosti choroidální neovaskularizace na časnou morfologickou odpověď u pacientů s vlhkou věkem podmíněnou makulární degenerací. Metodika. Od 09/2008 do 06/2013 jsme zhodnotili výsledky léčby ranibizumabem u 1153 nově diagnostikovaných, předtím neléčených pacientů. Na základě morfologické odpovědi v makule po 3 injekcích ranibizumabu byli pacienti rozděleni do dvou skupin na základě aktivity nebo inaktivity choroidální neovaskularizace. Výsledky. Po 3 úvodních injekcích ranibizumabu jsme vyšetřili skupinu 841 očí s aktivní CNV a 312 očí s inaktivní CNV. V inaktivní skupině jsme našli statisticky vyšší počet okultních CNV (P less than 0.001) a nižší incidenci okultních CNV menších než 5DA (P less than 0.001) v porovnání s aktivní skupinou. Nenašli jsme statisticky signifikantní rozdíl u věku, pohlaví, zrakové ostrosti a tloušťky makuly na počátku léčby mezi inaktivní a aktivní skupinou. Závěr. Okultní CNV a CNV menší než 5DA je jsou faktory prognosticky prognosticky příznivější morfologické a terapeutické odpovědi na počátku léčby ranibizumabem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info