Informace o publikaci

Antropogenní ovlivnění oxidu uhličitého v jeskyni v období potlačené ventilace (Balcarka, Moravský kras)

Autoři

LANG Marek FAIMON Jiří

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/gap/casop/
Obor Geochemie
Klíčová slova anthropogenic flux; Balcarka Cave; carbon dioxide; cave airflows; dynamic model
Popis Antropogenní vliv na koncentrace oxidu uhličitého (CO2) byl studován v jeskyni Balcarka (Moravský kras). Proměnné jako koncentrace CO2, jeskynní/venkovní teploty a počet návštěvníků(návštěvnost)byly monitorovány v dómu Galerie a v okolí jeskyně v 2-minutových krocích během 2-denního měření. Pro interpretaci naměřených dat byl vytvořen dynamický model. Modelování ukázalo, že koncentrace CO2 v dómu byly za daných podmínek řízeny různými koncentracemi CO2 v sousedních jeskynních prostorách a prouděním vzduchu v jeskyni, které je řízeno rozdílem teplot deltaT v jeskyni a v jejím okolí. Koncentrace CO2 v sousedních prostorách byly (3,00-3,30))·10E-2 mol/m3 (DAF ventilační mód) a 2,57·10E-2 mol/m3 (UAF ventilační mód). V přepínání mezi jednotlivými ventilačními módy byl identifikován časový posun: k přepnutí z UAF módu do DAF módu došlo při nenulových hodnotách teplotního rozdílu, deltaT = -2 °C. Celkový přírodní tok CO2 do studovaného dómu byl 8·10E-5 mol/s. Antropogenní CO2 představoval píky nasuperponované na křivce přírodních koncentrací CO2. Výšky píků odpovídají (i) počtu návštěvníků a (ii) době jejich pobytu. Celkový antropogenní tok do studovaného dómu se pohyboval od 8·10E-5 do 3,47·10E-3 mol/min. Tento tok normalizovaný na počet návštěvníků byl 4·10E-3 mol/ min osobu.