Informace o publikaci

Production of human proteins using well-established and alternative recombinant expression hosts

Název česky Produkce lidských proteinů pomocí zavedených a alternativních rekombinantních expresních hostitelů
Autoři

MRÁZKOVÁ Jana JANČAŘÍKOVÁ Gita POKORNÁ Marie KYSEĽ Peter WIMMEROVÁ Michaela

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V naší práci demonstrujeme využití několika přístupů k produkci obtížně získatelného lidského lektinu. Snažili jsme se o produkci tohoto pomocí dobře zavedeného E. coli expresního hostitele, ale tento způsob selhal, protože protein byl produkován pouze v nerozpustné formě. Pro získání proteinu v rozpustné formě byl zkoušen refolding, in vitro denaturace/ renaturace a připojování tagů zvyšujících rozpustnost. Nakonec se ukázalo, že možnost tvorby disulfidových vazeb a glykosylace podobné těm lidským u L. tarentolae jsou rozhodující pro dostatečnou produkci našeho cílového proteinu a zdá se, že L. tarentolae je velmi účinný systém pro rutinní produkci lidských proteinů obecně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info