Informace o publikaci

Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie

Autoři

STRAKA Ondřej CÍGLER Hynek JABŮREK Michal

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=4043
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova cognitive functions; cognitive theories; cognitive capacities; neuropsychology; mathematical talent; dyscalculia
Popis Přehledová studie se zabývá strukturou a vzájemnými vztahy kognitivních schopností, které se promítají do jedné z nejdůležitějších oblastí vzdělávání – do matematiky. Předkládá pohled ze dvou odlišných, ale vzájemně se doplňujících perspektiv: z hledisek neuropsychologie a kognitivní psychologie. V obou případech kromě normálního fungování věnujeme zvláštní pozornost odchylkám od normy, a to jak ve smyslu mimořádného matematického nadání, tak i kognitivního deficitu. V neuropsychologické části se v první řadě věnujeme otázce modularity, tedy nakolik jsou jednotlivé dílčí schopnosti potřebné pro matematické usuzování zajišťovány relativně samostatnými neuronálními subsystémy. Přinášíme také informace o lokalizaci těchto subsystémů. Dále se zaměřujeme na vztah mezi matematickým nadáním a organizací CNS na komplexní úrovni z hlediska hemisférické specializace, hemisférické asymetrie a vzájemné komunikace obou mozkových hemisfér v průběhu řešení kognitivně náročných úloh. V části věnované kognitivním přístupům v první řadě popisujeme teorii PASS a čtyři hlavní kognitivní procesy, se kterými tato teorie pracuje a zamýšlíme se nad možnými implikacemi této teorie pro výuku matematiky. Dále pak předkládáme alternativní pohled na teorii rozmanitých inteligencí často využívanou v české pedagogické praxi. Ačkoli je podle svého autora H. Gardnera zakotvená mimo jiné neurokognitivně, ve světle posledních studií se nezdá být dostatečně empiricky podložena a její využitelnost ve výuce proto kriticky diskutujeme. Závěrem se pak studie pokouší shrnout a zhodnotit důsledky prezentovaných poznatků pro pedagogickou praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info