Informace o publikaci

Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě

Autoři

VYSOKÝ Robert LUDKA Ondřej DOSBABA Filip BAŤALÍK Ladislav NEHYBA S. ŠPINAR Jindřich

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kardiologická revue - Interní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova cardiac rehabilitation; secondary prevention; aerobic training; resistance training; aerobic capacity; coronary artery disease; acute coronary syndrome
Popis Úvod: Kardiovaskulární rehabilitace je v současné době standardní součástí léčby nemocných po akutní koronární příhodě. Intervenční tréninkový kardiovaskulární rehabilitační program je součástí II. fáze kardiovaskulární rehabilitace, která je klíčovým bodem v celém sekundárně-preventivním procesu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Dochází zde k hemodynamické adaptaci pacienta na běžnou fyzickou zátěž, k postupnému zvyšování aerobní kapacity a k osvojování si principů pravidelného aerobně-odporového tréninku. Cíl: Předložená práce se zaměřuje na posouzení vlivu modifikovaného aerobně-odporového tréninku na kardiorespirační ukazatele u nemocných po akutní koronární příhodě. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 106 pacientů (85 % mužů) průměrného věku 60,4 +/- 10,9 let s ejekční frakcí levé komory 57,4 +/- 7,2 %. Jednalo se o pacienty po akutním koronárním syndromu. Doba od vzniku akutní koronární příhody do za¬hájení tréninkového programu byla 35 +/- 8 dnů, u nemocných po aortokoronárním bypassu 50 +/- 16 dnů. Všichni pacienti podstoupili dvouměsíční aerobně-od-porový trénink s frekvencí 3x týdně.Tréninková jednotka trvala 100 min (z toho 60 min vlastní aerobní trénink). Výsledky: Absolvování intervenčního tréninkového programu vedlo k signifikantnímu nárůstu pracovní tolerance (1,8 +/- 0,3 vs 2,0 +/- 0,4 W/kg; p < 0,001) a vrcholové spotřeby kyslíku (22,8 +/- 4,5 vs 25,9 +/- 5,5 pVO;; p < 0,001), taktéž byl zaznamenán nesignifikantní pokles klidových hodnot tepové frekvence a systolického a diastolického krevního tlaku. Závěr: Modifikovaný intervenční tréninkový program vede ke zlepšení aerobní kapacity, která je jedním z významných prognostických ukazatelů u nemocných po akutní koronární příhodě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info