Informace o publikaci

Intervenční výkony navigované UZ

Autoři

FOUKAL Jakub

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Intervenční výkony navigované UZ Ultrazvuk je využíván jako navigační nástroj pro řadu intervenčních procedur. Množství zákroků, které využívají zobrazení ultrazvukem, se stále rozrůstá. Je to dáno několika vlastnostmi UZ. Jedná se o metodu bez ionizujícího záření, která umožňuje sledovat vlastní intervenční zákrok v reálném čase, je to metoda dostupná nejen v radiologii ale i řadě dalších oborů medicíny. V případě povrchově uložených struktur představuje UZ jedinou zobrazovací metodu, která je využívána pro navigaci intervencí. U některých zákroků, jako např. biopsií jater, lze sledovat obecný odklon od využívání navigace pod CT a častější využívání UZ kontroly. Samotné spojení intervenčního výkonu a ultrazvuku lze provádět různým způsobem, lze využít techniku volné ruky se sklonem zaváděného interumentaria v rovině sondy nebo kolmo na sondu, využívat lze bioptické nástavce na UZ sondy, případně lze použít fúzi UZ vyšetření s předchozím CT nebo MR vyšetřením. Spektrum intervencí, které lze provádět pod UZ kontrolou je široké, zahrnuje výkony diagnostické, terapeutické, případně jejich kombinaci. Diagnostické výkony zahrnují punkce tekutinu obsahujících ložisek, tenkojehlové aspirace určené k mikrobiologické či cytologické diagnostice a core-cut biopsie s odběrem solidního vzorku tkáně určenému k přesnému histopatologickému zařazení léze. Z terapeutických zákroků lze pod UZ kontrolou provádět punkce a drenáže kolekcí, instilaci léčiv a složitější ablační výkony. Zvláštní skupinu potom představují lokalizace lézí určených k chirurgické léčbě. Struktury, u nichž lze využít UZ navigaci zahrnují prakticky celé tělo, od povrchových měkkých tkání, přes klouby, orgány dutiny hrudní, břišní a pánve, až po cévní struktury. Všem intervencím by měla předcházet diagnostická rozvaha nad předpokládanými prospěchy samotné intervence a nutný souhlas pacienta by měl být v písemné formě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info