Informace o publikaci

Ochrana osobnosti ve zdravotnických sporech

Autoři

ZAHUMENSKÝ David

Druh Článek ve sborníku
Konference Autonomie jednotlivce: Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Protection of personality, health care, informed consent, the right to health, the right to private life, the right to family life
Popis Na základě analýzy množství rozhodnutí krajských a vrchního soudů v oblasti ochrany osobnosti, které se týkají oblasti zdravotnictví, autor rozlišuje tyto základní typy zásahů do práva na ochranu osobnosti: porušení informovaného souhlasu, zásah do práva na zdraví, usmrcení osoby blízké, ochrana sekundární oběti, nesprávné stanovení diagnózy a porušení povinné mlčenlivosti.
Související projekty: