Informace o publikaci

Vliv steroidních hormonů na velikost lidské ruky: Pilotní studie

Autoři

INGROVÁ Pavlína KRÁLÍK Miroslav RUTTKAY-NEDECKÝ Branislav KIZEK René ZEMAN Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.researchgate.net/publication/271138119_Vliv_steroidnch_hormon_na_velikost_lidsk_ruky_Pilotn_studie
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova human hand; testosterone; estradiol; cortisol; landmarks; anthropometry; Czech and Slovak probands
Popis Kromě růstového hormonu a IGF-1 je lidský růst ovlivněn také dalšími faktory, mezi které patří i steroidní hormony. V této pilotní studii byly sledovány korelace mezi dlouhodobými hladinami steroidních hormonů (testosteronu, estradiolu a kortizolu) a rozměry lidské ruky u 10 žen a 11 mužů ve věku mezi 20 a 30 lety. Metodou kompetitivní enzymatické imunoanalýzy (EIA) byly zjištěny hladiny hormonů (výsledné koncentrace byly vztaženy k hladinám kreatininu), které byly získány ze standardizovaných 24 hodinových sběrů moči. Na dvourozměrných snímcích ruky získaných pomocí stolního skeneru byla určena poloha 33 bodů a z nich vypočteno 528 rozměrů. Souvislosti mezi hladinami hormonů a rozměry ruky byly hodnoceny pomocí Spearmanova korelačního koeficientu (R). Více korelací s hodnotou R>0.50 nebo R<–0.5 bylo zaznamenáno u mužů než u žen. Nejslabší vztahy byly zjištěny mezi rozměry rukou a hladinami estradiolu. Nejvíce rozměrů rukou korelovalo (i statisticky významně) s hladinami kortizolu a jednalo se o korelace negativní, tj. čím vyšší byly hladiny kortizolu, tím menší byly rozměry rukou. Interpretace těchto výsledků jsou poté diskutovány.
Související projekty: