Informace o publikaci

18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou - praktický pohled z PET centra

Autoři

ŘEHÁK Zdeněk FOJTÍK Zdeněk FRYŠÁKOVÁ L. KIELKOWSKÁ I. NĚMEC Petr EBEROVÁ E. OBROVSKÁ Monika KŘIVANOVÁ Andrea STANÍČEK J. EREMIÁŠOVÁ J. VAŠINA J. ŘEHÁKOVÁ D. ŠNERELOVÁ M. TICHÝ T. KŘEN Leoš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká revmatologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova Giant cell arteritis; temporal ateritis; large vessel vasculitis; PET; PET/CT
Popis Obrovskobuněčná arteritida (OBA) patří mezi systémové vaskulitidy velkých tepen, postihuje starší osoby, častěji ženy. Prvním příznakem tohoto onemocnění může být febrilní stav s elevací nespecifických laboratorních markerů zánětu (FW, CRP). A právě u takových stavů může být z důvodu širší diferenciální diagnostiky provedeno FDG PET (PET/CT) vyšetření. Nálezy vysoké akumulace radiofarmaka v aortě a velkých tepnách zejména odstupujících z aortálního oblouku jsou poměrně uniformní a typické pro OBA, a to ve fázi, kdy nejsou rozvinuty strukturální změny tepen. Postižení spánkové tepny se daří zobrazit až pomocí hybridních PET/CT skenerů, zatím spíše v ojedinělých případech. Pomocí akumulace FDG ve stěnách velkých tepen lze hodnotit i aktivitu nemoci (jak remisi, tak i případný relaps), a tento nález koreluje i s laboratorními známkami aktivity nemoci (FW, CRP). Přestože je PET (PET/CT) vyšetření hojně využíváno v primární diagnostice i monitoraci aktivity nemoci, nejsou tato vyšetření dosud považována za standardní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info