Informace o publikaci

Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie.

Logo poskytovatele
Autoři

DANĚK Petr ČAJKA Adam CHVÁTAL Filip VODA Petr ZAHRÁDKOVÁ Lenka ZRŮSTOVÁ Pavlína

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Indie je v posledních dvou dekádách jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Ekonomický růst hluboce proměňuje indickou společnost, vytváří příležitosti i konflikty. Kniha mapuje tuto transformaci a interpretuje její důsledky. Hlavní otázkou, která integruje jednotlivé kapitoly, je vývoj rozdílů mezi sociálními skupinami (jako jsou vyšší kasty, chudí, dalité, ádivásiové aj.) a mezi regiony. Pozornost je věnována především období od počátku ekonomických reforem (1991). Podrobněji je problematizována ekonomická politika, vývoj chudoby a nerovnosti, proměny sociální struktury, demografického chování, struktury a vývojových tendencí ekonomických sektorů, proměny politického systému, místní samosprávy i volebního chování. Zvláštní pozornost je věnována environmentálním dopadům ekonomického růstu a sociálním konfliktům z nich vyplývajících. V analytické rovině argumentace používá postupy regionální geografie s důrazem na prostorovou lokalizaci jevů a procesů, ale preferuje kritickou interpretaci před popisem. Text doplňuje 64 map, kartogramů a obrázků, 30 tabulek a 40 rámečků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info