Informace o publikaci

Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka

Autoři

HEJKAL Jiří MICHÁLEK Jaroslav SYCHRA Jan BEZDĚČKA Pavel DVOŘÁK Daniel MALENOVSKÝ Igor MELICHAR Vladimír UHLÍK Petr

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sborník muzea Karlovarského kraje
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Kraslice region; threatened species; fungi; lichens; plants; animals
Popis Celkem 414 chráněných a ohrožených druhů hub, lišějníků, rostlin a zvířat bylo zjištěno na Kraslicku v průběhu 20. a počátku 21. století. Velké bohatství ochranářsky významných druhů je způsobeno přítomností unikátních a dobře zachovalých biotopů v této oblasti, jmenovitě skal a sutí, luk a vřesovišť, pramenišť, přechodných rašelinišť, vrchovišť a podmáčených smrčin. Především pramenná oblast řeky Rolavy a okolí obce Přebuz jsou nejvýznamnějšími a nejlépe prozkoumanými lokalitami, z nichž velká část byla nedávno vyhlášena jako chráněné území. Některé z uvedených druhů byly v rámci České republiky zaznamenány poprvé zde. Existence velkých ploch biotopů, které jsou jinak vzácné na území státu, umožňuje výskyt velkých populací obecně vzácných druhů. Předkládaný seznam potvrzuje vysokou ochranářskou hodnotu Kraslicka a měl by sloužit jako podklad pro ochranu a management území v budoucnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info